Структура и функции семьи

Сім’я — один з найбільш древніх соціальних інститутів: вона виникла в надрах первісного суспільства значно раніш класів, націй і держав. Суспільна цінність сім’ї обумовлена її «виробництвом і відтворенням» безпосереднього життя, вихованням дітей, формуванням їхньої індивідуальної свідомості.

У процесі історичного розвитку відносини сім’ї і суспільства, сім’ї й особистості систематично змінювалися, насамперед, під впливом пануючого в даному суспільстві способу виробництва, способу життя і суспільних відносин. Прогрес суспільства в значній мірі був пов'язаний з усуненням (зменшенням) дискримінації жінок на виробництві, у соціальній і духовній сферах, у шлюбному законодавстві, з істотною зміною функцій сім’ї, створенням умов для удосконалювання брачно-сімейних відносин, підвищення їхнього виховного потенціалу.

Сім’я є осередком суспільства, тому на її функціонування впливають усі соціально-економічні і культурні процеси (як позитивні, так і негативні), що відбуваються в ньому. На сім’ю і її моральний стан безпосередньо впливають фактори навколишньої соціального середовища, то, що ми спостерігаємо в трудовому колективі, за місцем проживання, у повсякденному житті.

Аналіз реально складається ситуації в сім’ї показує, що поряд із загальними характеристиками потрібно розгляд ролей чоловіків, дітей, місця і ролі жінки в сімейному житті.

   

  Избранные статьи

  Социальные функции семьиСоциальные функции семьи.
  Формы семьи варьируются от общества к обществу, от эпохи к эпохе...
  Социальные классыСоциальные классы.
  Социологи расходятся во взглядах на источники социальной стратификации, но они едины в том, что социальное неравенство является структурным аспектом современной жизни...
  Социальная экологияСоциальная экология.
  рассматривает соотношение общества с географической, социальной и культурной средами, то есть со средой, окружающей человека...

  Конкуренция на рынке труда

  Конкуренция на рынке трудаКонкуренция на рынке труда существует в следующих формах: между работодателями, между работниками, между наемными работниками и работодателями ...

  Роль государства в регулировании доходов

  Роль государства в регулировании доходовРегулирование доходов при всех экономических системах является составной частью социально-экономической политики, направленной на повышение доходов ...

  Источники социальной незащищенности

  Источники социальной незащищенностиИсточники можно разделить на две группы: абсолютные и относительные. К первой группе относятся те, которые при любой направленности их динамики однозначно влияют на ...

  Показатели миграции населения

  Показатели миграции населенияРазличают внутреннюю, внешнюю, сезонную и маятниковую миграцию. Для характеристики используются относительные и абсолютные показатели миграции ...